Ilmamäärien mittaus ja säätö

Perussäätö ja ilmavirtojen mittaus

Liian tehokas ilmanvaihto on yksi merkittävimmistä energian tuhlaajista. Lisäksi liiallinen ilman virtaus aiheuttaa vetohaittoja.

Olennainen osa ilmanvaihdon toimivuutta on riittävä ja suunnitelman mukainen ilmanvaihto.

Ilmanvaihdon perussäädöllä voidaan tarkastaa suunnitelman mukainen toiminta ja ilmavirtojen riittävyys.

Perussäädön tarkoituksena on taata suunnitelmien mukaiset ilmamäärät. Perussäätö suoritetaan ilmavirtojen ollessa maksimiteholla.

Mittarimme

Käytämme mittauksissa laadukkaita tarkkuusmittalaitteita. 

Näillä pystymme saamaan ilmavirrat mahdollisimman tarkaksi, jolla energiaa säästyy ja kaikille riittää saman verran ilmaa. 

Mittarit kalibroidaan laitteen valmistajan ohjeen mukaisesti.