Asiakkaan luona toimiminen

Covid-19 huomiot: 

Noudatamme terveysviraston ohjeita maskin käytöstä. Työntekijöillämme on aina maskipaketti mukana.

Noudatamme asiakkaan erityisohjeita poikkeusoloissa.


Asukkaille tiedoksi:

Pyrimme toimimaan asunnoissa työturvallisuus ja ympäristö huomioiden. Tulemme asuntoon sisään vain ennalta sovittuina päivinä ja asiakkaita ajoissa tiedottaen.


Muut asiakkaat (sairaalat, päiväkodit jne.):

Noudatamme tilaajan ohjetta ja THL: uusimpia ohjeistuksia.