Ympäristöystävällisyys

Pyrimme työssämme huomioimaan vaikutukset ympäristöömme seuraavalla tavalla.

  1. Otamme huomioon asiakkaan toimintaympäristön asettamat vaatimukset.
  2. Vähennämme kaatopaikkajätettä kierrättämällä ja uusiokäyttämällä mahdollisuuksien mukaan.
  3. Käytännön ympäristöteoilla ja jatkuvalla parantamisen periaatteella.
  4. Työn suorituksen aikana käytämme suodatusmenetelmää kanavan epäpuhtauksien leviämisen estämiseksi, suodatusaste tilanteen mukaan.
  5. Noudatamme toiminnassamme voimassa olevia viranomaismääräyksiä.
  6. Pyrimme toimintaan, joka on taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristön kannalta kestävää.
  7. Otamme huomioon tuotteiden ja palveluiden ympäristöä kuormittavia vaikutuksia.
  8. Suunnittelemme järkevästi ajoreittimme vähentääksemme päästöjen syntyä.