Ilmanvaihdon puhdistus

Ilmanvaihdon kanaviston puhdistus

Puhdistuksella ylläpidetään poisto- ja tuloilmajärjestelmien sisäpuolista laite- ja ilmanvaihtokanavien puhtautta määrävälein tai suositusten mukaan tehtävillä puhdistustoimenpiteillä.

Ilmanvaihtokanavien puhdistustyö edellyttää ammattitaitoista henkilökuntaa sekä tutustumista ennakkoon työkohteeseen. Lisäksi työ edellyttää riittävän ajoissa suoritettavaa tiedottamista työn tilaajalle ja käyttäjälle. Puhdistustyö on tehtävä hyvien työtapojen mukaisesti ja rakennuksen tilojen tulee olla käyttövalmiita ja turvallisia työn jälkeen.

Puhdistusmenetelmät

Puhdistusmenetelmät voidaan erotella mekaanisiin käsityökaluin ja erikoiskonein tehtäviin menetelmiin ja näiden yhdistelmiin sekä kemiallisesti tapahtuviin puhdistuksiin.

Erikoiskoneita käytetään yleensä niin sanotuissa isommissa kohteissa, toimistoissa, sairaaloissa ja muissa tiloissa, joissa kanavakoko tai muoto tai vaatimusaste asetta laatuedellytyksiä tulo- ja poistokanavan puhtauden saavuttamiseksi.

Palotekniset puhdistukset

Ammattimaisessa ruuanvalmistuksessa keräytyy rasvaa ruuanvalmistuspaikan välittömään läheisyyteen ja ilmavirran mukana kanaviin kulkeuten sieltä vesikatolla sijaitsevaan poistoilmapuhaltimeen tai huippuimuriin, mikä aiheuttaa ajan kuluessa palovaaran sekä estää ilmavirtauksen kulkua.

Ruuanvalmistuskohteiden tai niihin verrattavissa olevien paloherkkien erikoiskohteiden puhdistus suoritetaan mekaanisesti ja kemiallisesti.

Puhdistettavan kohteen ilmanvaihtojärjestelmän tulee olla puhdistettavissa niin, että tarvittavat puhdistusluukut ovat asennettuina määräysten mukaisiin paikkoihin, ja pääte-elinten valinta ja sijoittelu tulee tehdä siten, että puhdistustyö voidaan suorittaa kanavaosia tai rakenteita rikkomatta.